Πανεπιστήμιο Πάτρας

ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2007
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

28 Σεπτεμβρίου 2007

Ερευνητής; Κάποιος σαν κι εμάς

 

Σκοπός

 

Στόχος της εκδήλωσης  είναι να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τη σημασία του ρόλου του ερευνητή, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί, δίνοντας έμφαση στη δυναμική της ενασχόλησης με την έρευνα και προβάλλοντας την ανθρώπινη πλευρά του.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά προοπτικές απασχόλησης σε νέες επιστήμες και καινοτόμες τεχνολογίες.

Η βραδιά του ερευνητή είναι ένα πανευρωπαϊκό γεγονός που διοργανώνεται ταυτόχρονα στις περισσότερες πρωτεύουσες ή  μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

 

 

 

 

 

 

Η εκδήλωση «Βραδιά Ερευνητή 2007» πραγματοποιείται στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Researchers Night 2007» της ΕΕ (DG Research) και του Κέντρου Κινητικότητας Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών