ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2006
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

22 Σεπτεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητής  ;   Κάποιος σαν κι εμάς

     
 
 

Σύνδεσμοι

 

 

   

 

 

 

 

 

 
     
     
     
         
     
  Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Researchers’ Night 2006» της ΕΕ (DG Research).
και του Κέντρου Κινητικότητας Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών