ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2006
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

22 Σεπτεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητής  ;   Κάποιος σαν κι εμάς

   
 

Πρόγραμμα

 

 

 

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

 

 17.45  Προσέλευση

 18.00-18.15 Χαιρετισμοί Πρυτανικών Αρχών & Επιστημονικού Υπευθύνου Εκδήλωσης

 18.15-18.45 Διάλεξη με θέμα: «Η Κρυσταλλογραφία και η συμβολή της  στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων»,  

                στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας

 

 18.45-19.15 Περιήγηση επισκεπτών σε ανηρτημένες ανακοινώσεις των Συνέδρων.
Ερευνητές εξηγούν στους επισκέπτες την ανάπτυξη νέων φαρμάκων μέσα από την κρυσταλλογραφική έρευνα.
 

 

 18.45-19.15 Καινοτομίες στην κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Ομιλία–σύντομη παρουσίαση των καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόσθηκαν στα διάφορα στάδια κατασκευής της              γέφυρας και περιήγηση σε αναρτημένο αρχειακό και μουσειακό υλικό.

 

 Πάρκο Ειρήνης- Πανεπιστημιούπολη

 

 20.30 - Μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα ANALYSIS  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν ανταλλάσσοντας                         απόψεις με τους ερευνητές. Θα προσφερθεί φαγητό και ποτό.

 

   
   
     
     
     
  Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Researchers’ Night 2006» της ΕΕ (DG Research).
και του Κέντρου Κινητικότητας Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών