ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2006
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

22 Σεπτεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητής  ;   Κάποιος σαν κι εμάς

   
 

Στόχοι

 

 

 

Στόχος της εκδήλωσης  είναι να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τη σημασία του ρόλου του ερευνητή, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί, δίνοντας έμφαση στη δυναμική της ενασχόλησης με την έρευνα και προβάλλοντας την ανθρώπινη πλευρά του.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά προοπτικές απασχόλησης σε νέες επιστήμες και καινοτόμες τεχνολογίες.

Η βραδιά του ερευνητή είναι ένα πανευρωπαϊκό γεγονός που διοργανώνεται ταυτόχρονα στις περισσότερες πρωτεύουσες ή  μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και σε έξι ελληνικές: Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο, Λαμία, Μεσολόγγι και Αθήνα

 

   
   
     
     
     
  Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Researchers’ Night 2006» της ΕΕ (DG Research).
και του Κέντρου Κινητικότητας Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών