ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2006
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

22 Σεπτεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητής  ;  

 Κάποιος σαν κι εμάς

 

 

Οργανωτική Επιτροπή

 

 

 

 

 

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Researchers Night 2006» της ΕΕ (DG Research) και του Κέντρου Κινητικότητας Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών